top of page

Dobrostan zwierząt

Mocno wierzymy w etyczne traktowanie i dobrostan wszystkich zwierząt, co ma fundamentalne znaczenie w naszym łańcuchu dostaw.

Sheep and Young Girl

Nasze produkty z lanoliny Veggilanol pochodzą z wosku owczego. Mamy tylko żywe owce, a tłuszcz wełniany uzyskujemy, myjąc wełnę po jej strzyżeniu.

Dzięki naszej wieloletniej i szczegółowej wiedzy na temat przemysłu wełnianego oraz naszemu zaangażowaniu,  możemy śmiało powiedzieć, że produkcja lanoliny przynosi tylko korzyści zarówno dla zwierząt, jak i ludzi.

Owce nas potrzebują ponieważ nie mogą w naturalny sposób zrzucić wełny. Strzygąc nasze owce, dbamy o nasze zwierzęta i ich dobrostan. Dbamy aby rolnicy, z którymi współpracujemy, traktowali swoje owce z najwyższą troską i szacunkiem, a owce miały szczęśliwe życie.

LanEsters, nasza firma-matka, nie testuje na zwierzętach i nasze produkty są zatwierdzone przez Stowarzyszenie Wegetarian.

Międzynarodowa Organizacja Przemysłu Wełnianego

LanEsters to pierwsi i jedyni producenci lanoliny zrzeszeni w International Wool Textile Organisation. 

IWTO jest autorytetem w zakresie norm w przemyśle wełnianym i od 1930 roku reprezentuje wspólne interesy światowego handlu wełną.

Dzięki działaniom na całym świecie obejmującym sposób dystrybucji wełny ‘od owiec do sklepów’, IWTO zapewnia zrównoważoną gospodarkę wełną, ułatwia badania i rozwój oraz utrzymanie standardów przemysłu tekstylnego, a ich wytyczne mają zachęcić tych, którzy dbają o zwierzęta hodowlane, do przyjęcia najwyższych standardów. Członkostwo w IWTO daje nam dostęp do łańcucha dostaw surowców i zapewnia ścisłe i przejrzyste zasady dobrostanu i etycznego traktowania owiec na całym świecie.

Całkowicie potępiamy okrucieństwo wobec zwierząt wszelkiego rodzaju i w pełni popieramy wytyczne organizacji International Wool Textile dotyczące dobrostanu zwierząt. 

Wytyczne opisują pięć swobód, których nasi członkowie łańcucha dostaw przestrzegają w 100%:

  1. Wolność od głodu i pragnienia. Zapewniamy to, zapewniając wszystkim naszym owcom dostęp do świeżej wody i diety pozwalającej zachować pełne zdrowie i wigor.

  2. Wolność od dyskomfortu. Dbamy o odpowiednie warunki dla wszystkich owiec, w tym schronienie i wygodne miejsce do odpoczynku.

  3. Wolność od bólu, urazów lub chorób. Dbamy o to, aby zapobiegać lub szybko diagnozować i leczyć wszystkie nasze owce.

  4. Prawo do naturalnego zachowania. Nasze owce mają zapewnioną odpowiednią przestrzeń, odpowiednie zaplecze i towarzystwo własnego gatunku.

  5. Wolność od strachu i niepokoju. Warunki i leczenie naszych owiec mają na celu uniknięcie cierpienia psychicznego.

bottom of page