top of page

Dostawa

 

Warunki wysyłki i dostawy 

Towar dostarczany jest zazwyczaj drogą wysyłki i pod wskazany przez Klienta adres dostawy, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas realizacji transakcji, decydujący jest adres dostawy wskazany podczas realizacji zamówienia Sprzedającego

 

W przypadku, gdy zlecona firma transportowa zwróci towar do Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności niezależnych od Klienta lub gdy odbiór oferowanej usługi został czasowo utrudniony, chyba że Sprzedawca poinformował Klienta o usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem.
 

Odbiór osobisty nie jest możliwy ze względów logistycznych.

Przetwarzanie danych w celu obsługi zamówienia

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia towaru. Przekażemy Twoje dane płatnicze do zleconej instytucji kredytowej w ramach realizacji płatności, jeśli będzie to konieczne do obsługi płatności. Jeśli korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie informujemy o tym poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust.1 lit.b RODO.

 


 

Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług przewozowych

 

Deutsche Post

Jeżeli dostawa towarów jest realizowana przez dostawcę usług transportowych Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), przekażemy Państwa adres e-mail do Deutsche Post zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a RODO, przed dostawą towaru, w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o statusie przesyłki, tylko jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie składania zamówienia. W przeciwnym razie tylko nazwisko odbiorcy i adres dostawy zostaną przekazane do Deutsche Post w celu dostawy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO.

 

DHL

Jeżeli dostawa towaru odbywa się przez przewoźnika DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), przekażemy Twój adres e-mail do DHL zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a RODO, przed dostawą towaru, w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o statusie przesyłki, tylko jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie składania zamówienia. W przeciwnym razie do DHL w celu doręczenia zostaną przekazane tylko imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO. Dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do dostarczenia towaru. W takim przypadku wcześniejsze ustalenie terminu dostawy z DHL lub przekazanie informacji o statusie doręczenia przesyłki nie jest możliwe.

Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana na przyszłe dostawy za pośrednictwem administratora lub dostawcy usług transportowych DHL.

bottom of page